A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Психологічна консультація

Психологічне консультування – як одне із форм роботи
практичного психолога в Львівському центрі ПТО ДСЗ

Робота практичного психолога спрямована на індивідуальний підхід до кожного слухача, повноцінний розвиток особистості слухача, створенні умов для формування у них мотивацій до саморозвитку, надання допомоги у кризових ситуаціях.

Слід зауважити, що, на даний час, потреба у наданні психологічної допомоги надзвичайно велика. Тому що, люди стикаються з багатьма проблемними питаннями, які не в змозі одна людина вирішити. Практичний психолог в даній організації не виступає в ролі арбітра, вчителя, наставника, а ролі фахівця, який здатний вислухати, почути,  проаналізувати, зробити висновки та надати рекомендації та пропозиції з того чи іншого питання. Слід сказати, що людина мусить виплеснути накопичений негатив, який тривожить, дратує та порушує емоційну складову людської поведінки у правильне русло. Для цього фахівець даної галузі застосовує ряд психологічних технік, вправ, методів, напрямів та принципів практичного значення психологічної науки.

 

Одним із суттєвих форм роботи виступає психологічне консультування.

Психологічне консультування — комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури.

Основний засіб консультування - це бесіда, побудована певним чином. У процесі консультації практичний психолог надає психологічну допомогу, допомагаючи клієнту подивитися під різними кутами на труднощі, з якими той зустрівся, і на способи дії в ситуації, з якою він зіткнувся.

Психолог допомагає людині подолати психологічні бар'єри, спонукає до розвитку в собі певних якостей.

Мета психологічного консультування - допомогти людям у досягненні почуття благополуччя, полегшити переживання стресу, дозволити життєві кризи, підвищити їх здатність знаходити вихід зі складних ситуацій і самим приймати рішення. За психологічної консультацією звертаються у випадках міжособистісних конфліктів та інших проблемних питань.

Робота практичного психолога в ЛЦПТО ДСЗ побудована на роботі з різними віковими категоріями та особами різного цільового складу, а саме: слухачі, які навчаються в центрі, учасники АТО, внутрішньо-переміщені особи, інваліди (люди з особливими потребами), викладачі та штатні працівники.

Велика увага приділяється вразливій категорії слухачів: учасникам АТО та внутрішньо-переміщеним особам.

Понад п’ять років на сході України тривають бойові дії. Одним з їх наслідків є збільшення чисельності осіб, які потребують соціальної та психологічної реабілітації. Кількісні параметри цієї категорії постійно збільшуються. Психологи зазначають, що реабілітація має важливе значення не тільки для самих вояків, а й для всього суспільства. Невизначеність тривалості конфлікту підриває психологічне здоров’я і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Тому створення ефективної системи профілактики, психологічної корекції та реабілітації є вкрай необхідною. Сьогодні наша країна переживає найскладніший період за часів Незалежності. Події в Луганській та Донецькій області, де в боях віддають життя і стають інвалідами українські чоловіки, дружини залишаються вдовами, а діти — сиротами, стосуються кожного. Бойові дії колись закінчаться, і додому повернуться ті, кому судилося вижити, пройшовши через пекло бойових дій.

Але в учасників бойових дій, в їх головах війна триватиме, можливо, все життя. Як допомогти створити якщо не мир, то хоча б стійке перемир’я цим людям, яким доля приготувала випробування війною.

Діяльність практичного психолога зосереджена на принципі роботи «Не нашкодь».

Формами  надання психологічної допомоги в даному закладі, окрім психологічного консультування виступають:

а) психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

 б) психологічна просвіта та інформування — інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

в) психологічна підтримка і супроводження — система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

г) психотерапія — використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

д) групова робота — проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

е) психокорекція. Психокорекція проводиться в тому випадку, якщо в результаті психодіагностики або консультування виявлено відхилення від норми в поведінці або психічному розвитку людини. Корекційна робота - це вплив психолога на певні психічні функції, якості або форми поведінки особистості, спрямоване на подолання цього відхилення. Цей вплив завжди здійснюється на основі уявлення про віковій нормі психічного розвитку (наприклад, нормі у розвитку пізнавальних, емоційних, вольових процесів, нормі поведінки і особистісних якостей). Виходячи з цього, психолог будує програму корекційної роботи.

Корекційні заняття проводяться індивідуально або в групі протягом тривалого часу. Метою таких занять може бути, наприклад, подолання дефіциту уваги, корекція неадекватних емоційних реакцій на ті чи інші-події, зміцнення самовладання, розвиток емоційного самоконтролю, корекція особистісних якостей, форм поведінки, норм соціальної взаємодії людини. Безпосереднім приводом для організації корекційної роботи стають зазвичай труднощі у навчальній та професійній діяльності, порушення поведінки і дезадаптація осіб, проблеми у професійній або повсякденній діяльності, в емоційно-вольових переживаннях дорослої людини.

Психологічна допомога – це один із найдієвіших методів роботи із даною категорією осіб, що слугує відповідним поштовхом жити далі, працювати, творити та реалізувати власні наміри та задуми.

Психолог – це майстер, художник людської душі, який допомагає людині знайти справжню гармонію з навколишнім світом.

 

Практичний психолог

ЛЦПТО ДСЗ                                                            О.В. Чайковська

     

 

Дата: від до Скинути

Як боротися з негативом

У житті будуть періоди, коли вам здаватиметься, що негатив — усюди. Коли таке трапляється, то негатив може поглинути ваші мрії, зруйнувати вашу надію та вбити натхнення. І якщо це траплятиметься часто, то ви можете здатися і сприймати цей негатив як природну частину свого життя. Але не розчаровуйтеся. Я скористався цими кількома способами, щоб викоренити зі свого життя негатив та зберегти натхнення:

13:31 28.09.2023

Робота з метафоричними асоціативними картами (МАК)

Працюю з колодами МАК уже певний період часу. Здобувачі освіти задоволені даною ланкою роботи, їм цікаво, повчально відкривати для себе нові перспективи. Робота МАК дає позитивні результати праці із здобувачами освіти. кожен слухач відкриває для себе нові можливості, додаткові ресурси, нові враження щодо своєї персони та можливостей майбутнього пошуку рішень.

11:45 22.03.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора