A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Про заклад

Робота Львівського центру ПТО ДСЗ (фільм)

https://youtu.be/gQiwAQlEGlc

 

Статут Львівського центру ПТО ДСЗ

https://rada.info/upload/users_files/36738974/0716995eb4e5102d5b3bf13e7119a29f.pdf

Інформація про освітню діяльність Львівського центру ПТО ДСЗ

https://registry.edbo.gov.ua/university/3067/professions/

Витяг  з Єдиної державної електронної бази з питань освіти  щодо впровадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

https://rada.info/upload/users_files/36738974/bd1dbe080d7fa35dc479621f2063640f.pdf

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ є державним професійно-технічним навчальним закладом, підпорядкованим Державній службі зайнятості (Центральному апарату) (далі – ДСЗ (ЦА)) через Львівський обласний центр зайнятості, що забезпечує реалізацію права громадян на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, передбачені статтями 7 та 7¹ Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Центр здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  за професіями та напрямами, з урахуванням вимог Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013  № 318/655. Професійне навчання осіб із числа зайнятого населення та інших безробітних здійснюється на платній основі відповідно до укладених договорів.

Центр здійснює підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань;

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про публічні закупівлі», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992,  Положенням про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженим наказом Міністерства праці України від 02.08.1996 № 64, Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 №318/655,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419,  Порядком підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340, постановами правління Фонду, наказами, дорученнями ДСЗ (ЦА, наказами та дорученнями Львівського обласного центру зайнятості, іншими нормативно-правовими актами, Статутом).

Основним завданням Центру є забезпечення професійного навчання зареєстрованих безробітних за професіями (спеціальностями) та напрямами, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці.

Свідоцтво про атестацію навчального закладу

 Результати надання освітніх послуг  Центром за 2020 рік

Основною метою Львівського центру ПТО ДСЗ є реагування на нові перспективні напрямки Львівщини, потреби та вимоги роботодавців щодо професійної підготовки безробітних; надання кваліфікаційних послуг незайнятому населенню шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення.

Фактична чисельність осіб з числа безробітних, які здобували освіту в ЦПТО протягом 2020 року – 2405 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб- 1127.  Всього навчалося 3532 здобувачі освіти, в тому числі 523 з інших регіонів, 27 - учасники АТО, 110 – особи з обмеженими фізичними можливостями. Всього було сформовано і проводилося навчання в 213 навчальних групах. 154 групи були сформовані з числа безробітних, 59 груп за кошти фізичних та юридичних осіб. Середня чисельність здобувачів освіти в навчальній групі – 19 осіб. Загальні обсяги професійного навчання у 2020 році виконано на 102,9 %.

Фактична чисельність осіб, які проходили навчання протягом року за ліцензованими професіями – 1095. Крім цього, 2436 здобувачів освіти підвищили кваліфікацію на цільових курсах підвищення кваліфікації, з них: 2161 –безробітні, в т.ч. 494 особи з інших регіонів;  за кошти юридичних та фізичних осіб  275 осіб. Всього у 2020 році від надання платних освітніх послуг було отримано навчальним центром 1,7 млн. грн. Загальна чисельність осіб з числа безробітних, які працевлаштувалися після завершення навчання в ЦПТО ДСЗ становить 2158, або 92,6 відсотки  від фактичної загальної чисельності здобувачів освіти, які завершили навчання.

На базі центру здійснюється професійне навчання безробітних громадян за 16 робітничими професіями для різних галузей економіки:

  • сільське господарство - тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, A2, B1, B2, B3, C, D1, E1, E2, G1, G2, H); фермер;
  • переробна промисловість – електрогазозварник, монтер кабельного виробництва;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – машиніст (кочегар) котельні, оператор котельні;
  • будівництво – монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;
  • оптова та роздрібна торгівля – касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів;
  • транспорт, складське господарства, поштова та кур’єрська діяльністьводій трамвая, водій тролейбуса;
  • надання інших видів послуг візажист, манікюрник, перукар (перукар-модельєр);

В 2020 році ліцензована нова професія «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» (наказ МОН від 24.07.2020р. №200-л – ліцензійний обсяг: профтехнавчання 15 осіб, перепідготовка 15 осіб), а також збільшено ліцензований обсяг з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1 з 25 до 60 осіб.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 02.03.2017 року (протокол № 124) наказом МОН України від 13.03.2017 № 375 Львівський  ЦПТО ДСЗ  визнано атестованими  (за 19 професіями) строком на десять років.  Крім цього відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН від 12.03.2020 року протокол № 138 Львівський центр ПТО ДСЗ визнаний атестованим на 10 років за професіями: «Перукар (перукар-модельєр)» «Манікюрник» - ліцензований обсяг по 30 осіб; «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій В1, С, Д1 ліцензований обсяг по 15 осіб. Впродовж року підготовлені і подані на розгляд атестаційної комісії департаменту освіти Львівської ОДА також документи для атестації ЦПТО за професіями: «Візажист», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій В2, G1G2.

Для підготовки здобувачів освіти за професіями «Водій трамвая», «Водій тролейбуса» в 2020 році проведена робота по акредитації навчального закладу в Регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, отримано сертифікат про державну акредитацію серія МВС № 001737 дата видачі 16.07.2020р., термін дії безстроковий, максимальна кількість з підготовки водіїв трамваїв і тролейбусів по 30 осіб.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора