A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Законодавчо-нормативна база

 

Закони України, Укази Президента України:

Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
(Документ 1533-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2022 р.
;

Закон України № 921-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI;
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV - Редакція   від  01.01.2023 р.;
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-III
 -  Редакція   від  19.11.2022р.; 

Закон  України  "Про  загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування" від  23.09.1999 р.  №1105-ХІV - Нова  редакція від  01.01.2023  р. -  2620-ІХ; 

Закон  України   "Про  внесення   змін  до   Закону  України "Про   загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування та  Закону  України   "Про  загальнообов’язкове   державне  пенсійне  страхування"  від  21.09.2022  р.  №2620-ІХ;

Закон  України  "Про  збір   та  облік   єдиного  внеску   на  загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування"  від  08.07.2010  р.  №2464-ІV  Редакція  від  04.12.2022  р.;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 22456-VI-редакція від  01.01.2023 р.; 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV ,  редакція  від  01.01.2023  р.;
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ 
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VІІІ ,  Редакція  від  27.01.2023  р.;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19,  Редакція   від  13.12.2022  р.;
Закон України "Про професійну  (професійно-технічну)  освіту від  10.02.1998  р.  №103/98-ВР -  Редакція  від  19.06.2022  р.; 
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, Редакція   від  01.01.2023  р.;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX-редакція  від 07.02.2023 р.; 
Закон України "Про ліцензування видів  господарської   діяльності від 02.03.2015 р. №222-VIII - Редакція  від  19.08.2022 р." ;
Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 394/96 ,  Редакція  від  01.01.2022  р.;

Закон  України  "Про   доступ  до  публічної  інформації" від  13.01.2011  р.  №2939-VІ,  Редакція  - 01.01.2023  р.;

Закон  України  "Про  захист  персональних  даних" від  01.06.2010  р.  №2297-VІ,  Редакція  -  27.10.2022  р.; 

Закон  України  "Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  посилення   захисту  прав  працівників" від  12.05.2022  р.  №2253-ІХ; 

Закон  України  "  Про  організацію  трудових  відносин  в  умовах  воєнного  стану" від  15.03.2022  р.  №2136-ІХ; 

Закон  України  "!Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України   щодо  оптимізації  трудових  відносин" від  01.07.2022  р.  №2352-ІХ; 

Закон  України  "Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів   України  щодо  врегулювання   трудових  відносин  з  нефіксованим  робочим  часом"  від  18.07.2022  р. №2421-ІХ;  

Закон  України  "Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запобігання   та  протидії  мобінгу  (цькування)  від  16.11.2022  р.;  №2759-ІХ; 

Закон  України  "Про  забезпечення   рівних  прав  та   можливостей   жінок  і  чолдовіків"  від  08.09.2005  р. №2866-V; 

Закон  України "Про  рекламу"  від  03.07.1996  р.  №270/96-ВР;
Закон України "Про оплату праці" 24.03.1995 № 108/95-ВР,,  Редакція  від  29.07.2022  р.; 
Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-ХІІ ,  Редакція   від  16.11.2022  р.; 
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" 
від 16.07.1999 № 996-XIV
-Редакція  від   19.07.2022  р.;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-ІХ; 
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" 
від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР 
- Редакція   від  18.10.2022 №2689-ІХ;
Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР  -  Редакція  від  01.01.2023  р.;
Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII  -  Редакція  від  28.07.2022  р.;

Закон України  "Про  дерадянізацію законодавства  України" від  21.04.2022 року  №2215-ІХ;  

Закон  України  "Про  публічні  закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII - Редакція від 01.01.2023  р.;

Закон України  "Про   внесення  змін ло  деяких  законодавчих  актів України  щодо   визначення   кінцевих  вигодоодержувачів  юридичних  осіб  та  публічних  діячів",  Редакція   від  26.05.2015  р. від  16.12.2019 р. №361-ІХ; 

Закон  України  "Про  запобігання   та  протидію   легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних   злочинним  шляхом,  і  фінансуванню  тероризму та   фінаенсуванню,  розповсюдження  зброї  масового    знищення",  Редпкція   від 29.12.2022  р.; 

Закон  України  "Про  санкції"  №1644-VII  від  14.10.2014 ,  Редакція  від  29.12.2022 р.; 

Закон  України   "Про  оборону  УКраїни "  від  06.12.0991 р.  №1932-ХІІ -  Редакція  від  13.12.2022  р.;

Закон України  "Мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію" від  21.10.1993 р. №3543-ХІІ  -Редакція  від  04.11.2022 р.;

Закон України  "Про  військовий   обов’язок  і  військову  службку" від 25.03.92 р.  №2232-ХІІ - Редакція  від  12.01.2023 р.; 

Закон  України  "Про  правовий  режим воєнного  стану"  від 12.05.2015 р. №389-VІІ - Редакція від 13.12.2022 р.; 

Закон  України  "Прор  затвердження  Указу   Президента  України "Про  введення  воєнного  ставну  в  УКраїні"  від  24.02.2022 р. №2102--№2102-ІХ.

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету від 16.11.2016 № 818-2016-п- Редакція  від 28.02.2018 р;
Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти від 17.08.2002 № 1135
Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту 
від 03.06.1999 № 956 

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) від 20.01.1998 № 65 
Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів від 12.02.1996 № 200 
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності від 25.08.04 № 1096 - редакція   від 21.02.2018 р.
Про Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 31 січня 2001 року № 78 

Про  реалізацію експерементального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах  професійної (професійно-технічної освіти) освіти Державної служби зайнятості" від 15.09.2023 № 984
Про затвердження   Загального положення  про юридичну  службу  міністерства,  іншого органу  виконавчої влади,  державного  підприємства,  установи та  організації -  Редакція від 15.09.2020р.
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.02 №1298 
Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.02. № 228 -  редакція   від  13.11.2020 р.  
Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково –педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 11.06.2008 № 535 

Про  затвердження   переліку   платних  послуг,  які  можуть надаватися  закладами   освіти,  іншими  установами та  закладами системи  освіти,  що   належить  до  державної    і  комунальної   власності   від  27.08.2010  р.  №796 -  Редакція   від 30.12.2020 р.
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів від 14.04.1997 № 346 - редакція   від  30.12.2020 р.
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек від 30.09.2009 № 1073 
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях , незалежно від форми власності, в засобах масової інформації від 14 квітня 1997 року, № 348 

Про  затвердження  особливостей  здійснення  публічних закупівель товарів,  робіт і  послуг для   замовників,  передбачених  Законом  України "Про  публічні  закупівлі",  на  період  дії  правового   режиму  воєнного   стану  в  УКрахні та  протягом  90 днів з дня  його  припинення   або скасування" від 12.10.2022 №1178.; 

Про  внесення  змін  до  постанови Кабінету  Міністрів  України  від  12 жовтня 2022 року  №1178.

Нормативні  документи  міністерств, відомств та інші  документи

Міністерство  розвитку   економіки,  торгівлі та  сільського   господарства  України Наказ від  07.09.2020 р.  №1716 "Про затвердження переліку   професій,  спеціальностей для   навчання   за   якими   може  бути  виданий   ваучер". 

МСП України Наказ Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями  від  16.03.2016  р.  №256 -  редакція   від  18.05.2018  р. 
Міністерство соціальної політики України Наказ № 269 від 16.05.2013 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» ,  редакція   від  26.11.2019  р.
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001 «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві»,  редакція   від  13.03.2018  р.
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 110/85 від 31.01.2018  р.  «Про внесення  змін  до  Наказу Міністерства   праці  та  соціальної  політики України   та   Міністерства  освіти    і  науки  України   від  09.04.2002 р.  №187/243.»
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»
МОН Наказ від 14.06.2001 № 459 « Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах» 
МОН Наказ від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» 
МОН Наказ « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 № 419 
Міністерство освіти України Наказ від 26.09.2005 № 557 „ Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ "  -  редакція   від  02.10.2018  р.
Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 № 102 „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти України" 
Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.10.2010 р. № 930 «Про  затвердження типового  положення про атестацію педагогічних працівників України» - редакція   від  30.09.2013  р.
Міністерство фінансів України Наказ від 28.01.02 № 57 „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (із змінами 10.03.06 № 267 і   доповненнями,  внесеними    згідно  з     Наказами   Міністерства   фінансів -  Редакція   від  04.01.2021  р.) 
Міністерство   фінансів   України  Наказ   від  29.12.2015  р.№1219  "Про  затвердження    деяких  нормативно-правових  актів  з  бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі" -   Редакція   від  01.01.2021  р.  
Міністерство   фінансів  України  Наказ   від  12.10.2010  р.  №1202  "Про  затвердження    національних  положень    (  стандартів)   бухгалтерського   обліку   в  державному  секторі -  Редакція    від  20.07.2020  р.
Міністерство праці та соціальної політики Лист від 08.11.2004 № 18-561 «Про оплату навчальної відпустки» 
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти № 582 від 12.12.2000 
Мінсоцполітики України, МОН України. Наказ «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних». від 31.05.2013 № 318/655. -  редакція    від  07.11.2017  р.

Наказ від 06.06.2014  № 688 "Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів" -  редакція   від  06.06.2014  р. 

Наказ МОН від 25.04.13 №466  Про затвердження "Положення про дистанційне навчання" -  редакція   від  16.10.2020  р.  

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер" від 11.04.2023 № 2040

Державний класифікатор робіт і послуг

Державні стандарти профтехосвіти:

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів
Довідники кваліфікаційних характеристик (вип. № 1, 6, 21, 42, 43, 47, 63, 64, 66, 67, 83, 87)

Державний класифікатор професій

Державні стандарти професійно-технічної освіти

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора