A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Законодавчо-нормативна база

 

Закони України, Укази Президента України:

Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
(Документ 1533-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2016)

Закон України № 921-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-III

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 22456-VI-редакція від 01.01.2021 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV 
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ 
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VІІІ 
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР 
Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ 
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX-редакція  від 01.08.2020 -764-IX/ 
Закон України "Про ліцензування видів  господарської   діяльності від 02.03.2015 р. №222-VIII - Редакція  від  25.01.2021 р." 
від 01.06.2000 №1775-ІІІ 

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 394/96 
Закон України "Про оплату праці" 24.03.1995 № 108/95-ВР 
Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-ХІІ 
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" 
від 16.07.1999 № 996-XIV
-Редакція  від   14.11.2020 р.
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082- IX
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" 
від 03.03.1989 № 137/98-ВР 

Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР 
Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII 

Закон  України  "Про  публічні  закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII - Редакція від  23.01.2021 р.

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету від 16.11.2016 № 818-2016-п- Редакція  від 28.02.2018 р.
Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти від 17.08.2002 № 1135
Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту 
від 03.06.1999 № 956 

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) від 20.01.1998 № 65 
Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів від 12.02.1996 № 200 
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності від 25.08.04 № 1096 - редакція   від 21.02.2018 р.
Про Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 31 січня 2001 року № 78 
Про затвердження   Загального положення  про юридичну  службу  міністерства,  іншого органу  виконавчої влади,  державного  підприємства,  установи та  організації -  Редакція від 15.09.2020р.
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.02 №1298 
Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.02. № 228 -  редакція   від  13.11.2020 р.  
Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково –педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 11.06.2008 № 535 

Про  затвердження   переліку   платних  послуг,  які  можуть надаватися  закладами   освіти,  іншими  установами та  закладами системи  освіти,  що   належить  до  державної    і  комунальної   власності   від  27.08.2010  р.  №796 -  Редакція   від 30.12.2020 р.
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів від 14.04.1997 № 346 - редакція   від  30.12.2020 р.
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек від 30.09.2009 № 1073 
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях , незалежно від форми власності, в засобах масової інформації від 14 квітня 1997 року, № 348 

Нормативні  документи  міністерств, відомств та інші  документи

Міністерство  розвитку   економіки,  торгівлі та  сільського   господарства  України Наказ від  07.09.2020 р.  №1716 "Про затвердження переліку   професій,  спеціальностей для   навчання   за   якими   може  бути  виданий   ваучер". 

МСП України Наказ Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями  від  16.03.2016  р.  №256 -  редакція   від  18.05.2018  р. 
Міністерство соціальної політики України Наказ № 269 від 16.05.2013 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» ,  редакція   від  26.11.2019  р.
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001 «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві»,  редакція   від  13.03.2018  р.
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 110/85 від 31.01.2018  р.  «Про внесення  змін  до  Наказу Міністерства   праці  та  соціальної  політики України   та   Міністерства  освіти    і  науки  України   від  09.04.2002 р.  №187/243.»
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»
МОН Наказ від 14.06.2001 № 459 « Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах» 
МОН Наказ від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» 
МОН Наказ « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 № 419 
Міністерство освіти України Наказ від 26.09.2005 № 557 „ Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ "  -  редакція   від  02.10.2018  р.
Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 № 102 „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти України" 
Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.10.2010 р. № 930 «Про  затвердження типового  положення про атестацію педагогічних працівників України» - редакція   від  30.09.2013  р.
Міністерство фінансів України Наказ від 28.01.02 № 57 „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (із змінами 10.03.06 № 267 і   доповненнями,  внесеними    згідно  з     Наказами   Міністерства   фінансів -  Редакція   від  04.01.2021  р.) 
Міністерство   фінансів   України  Наказ   від  29.12.2015  р.№1219  "Про  затвердження    деяких  нормативно-правових  актів  з  бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі" -   Редакція   від  01.01.2021  р.  
Міністерство   фінансів  України  Наказ   від  12.10.2010  р.  №1202  "Про  затвердження    національних  положень    (  стандартів)   бухгалтерського   обліку   в  державному  секторі -  Редакція    від  20.07.2020  р.
Міністерство праці та соціальної політики Лист від 08.11.2004 № 18-561 «Про оплату навчальної відпустки» 
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти № 582 від 12.12.2000 
Мінсоцполітики України, МОН України. Наказ «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних». від 31.05.2013 № 318/655. -  редакція    від  07.11.2017  р.

Наказ від 06.06.2014  № 688 "Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів" -  редакція   від  06.06.2014  р. 

Наказ МОН від 25.04.13 №466  Про затвердження "Положення про дистанційне навчання" -  редакція   від  16.10.2020  р.  

Державний класифікатор робіт і послуг

Державні стандарти профтехосвіти:

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів
Довідники кваліфікаційних характеристик (вип. № 1, 6, 21, 42, 43, 47, 63, 64, 66, 67, 83, 87)

Державний класифікатор професій

Державні стандарти професійно-технічної освіти

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора