A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Кадрове та навчально-методичне забезпечення

Штатні посади педагогічних працівників у звітному році визначалися згідно з „Переліком педагогічних посад”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963.

Штатний розпис Центру на 2020 рік розроблений в межах фонду заробітної плати з дотриманням номенклатури та урахуванням нормативів чисельності працівників, передбачених „Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів”, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1204. Штатний розпис затверджено Львівським обласним центром та погоджено Державним центром зайнятості в кількості 50,5 штатних одиниць.

У  Центрі працює 15 штатних педагогічних працівників, з них: 3 особи керівного складу, 1 старший майстер,  3 методисти, 4 майстри виробничого навчання, 3 викладачі, 1 практичний психолог. Базова і фахова освіта педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам. Педагогічні посади займають особи, які мають відповідну фахову освіту.

Педагогічний стаж понад 20 років мають 7 штатних працівників, 5-10 років - 3 штатних працівники, 10-20 років - 4 працівників, до 5 років – 1 працівник.

Із числа штатних педагогічних працівників: спеціалісти вищої категорії із званням «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1,  спеціалісти вищої категорії – 4; першої категорії – 3; другої категорії -4, спеціаліст – 3.

Удосконалення професійної та педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання реалізується шляхом навчання у закладах післядипломної освіти та стажування на підприємствах.

         Кількісний та якісний склад штатних педагогічних працівників, що фінансуються за кошти загального фонду,  рівень їх кваліфікації відповідно до займаної посади наведено в додатку (таблиця 4).

         Крім цього для забезпечення навчального процесу в групах, сформованих за кошти юридичних та фізичних осіб, розроблено та затверджено штатний розпис в кількості 8,75 штатних одиниць. Згідно штатного розпису працює 1 штатний викладач, 2 майстри виробничого навчання, а також 4 викладачі за сумісництвом.

         Із загальної кількості штатних педагогічних працівників 1 має вчений ступінь кандидата педагогічних наук, 3 - кандидати технічних наук.

До навчального процесу активно залучалися викладачі та майстри виробничого навчання з вищих навчальних закладів, системи профтехосвіти, підприємств та організацій міста Львова та області. Зокрема, у 2020 році  Львівським ЦПТО ДСЗ було укладено 119 цивільно - правових договорів з викладачами та майстрами виробничого навчання, які працювали у групах, що формувалися за скеруванням базових центрів зайнятості Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Сумської, Закарпатської, Полтавської  областей, а також 56 договорів з викладачами та майстрами виробничого навчання, що працювали у групах, де навчалися слухачі за кошти фізичних та юридичних осіб. До роботи залучалися викладачі Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного аграрного університету, Державного Дрогобицького педагогічного університету, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, ліцеїв та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, організацій, установ м. Львова та області.

В Центрі розроблені посадові інструкції керівників, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, які погоджені юристом та затверджені директором. Зміст посадових інструкцій відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик.

У 2020 році проведена атестація 4 педагогічних працівників: викладачу Півтрак І.С. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», майстрам виробничого навчання Галамага М.П., Павлюк С.Я. практичному психологу Чайковській О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора