A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Забезпечення організації навчально-виробничого процесу у 2020 році

У 2020 році в Центрі проводилася підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних, скерованих на навчання районними філіями Львівського обласного центру зайнятості та міськрайонними центрами зайнятості  задля їх працевлаштування, а також за кошти фізичних і юридичних осіб з метою забезпечення потреб регіонального ринку праці конкурентоспроможними кваліфікованими робітниками. Центр проводив підготовку кваліфікованих робітників, керуючись нормативно-правовими та законодавчими актами, в бюджетних групах за 14 професіями, 8 категоріями підвищення кваліфікації трактористів-машиністів  сільськогосподарського  виробництва та 12 напрямами курсів цільового призначення. У групах, сформованих за кошти юридичних та фізичних осіб за 8 професіями, 8 категоріями підвищення кваліфікації трактористів-машиністів  сільськогосподарського  виробництва та 3 напрямами курсів цільового призначення.

 

 

    Прийом слухачів на навчання до Центру впродовж року здійснювався відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499,зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 29.05.2013 за № 823/23355, на підставі направлення центрів зайнятості на професійне навчання та договорів з юридичними і фізичними особами, в межах ліцензованого обсягу.

    Розрахунок вартості навчання безробітних в Центрі здійснювався згідно з кошторисом видатків  на рік в межах затверджених коштів, передбачених на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, затвердженого Львівським обласним центром зайнятості за погодженням  з Державною службою зайнятості.

         У 2020 році навчання в Центрі проводилося за ліцензованими професіями: «Електрогазозварник», «Монтажник санітарно – технічних систем та устаткування», «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Оператор котельні», «Машиніст (кочегар) котельні», «Водій трамвая», «Водій тролейбуса», «Перукар», «Візажист», «Манікюрник», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Тракторист-машиніст с/г виробництва» категорії А1 та підвищення кваліфікації за 8-ма іншими категоріями по цій професії.  

         Назви професій, за якими проводилася підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації відповідають Державному класифікатору професій (ДК 003 - 2010) і виданої ліцензії. Навчання проводилося згідно робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів, розроблених за погодженням з Львівським обласним центром зайнятості  та роботодавцями на основі  Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, з врахуванням регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, а також шляхом самостійного обрання слухачами форм та методів навчання. Відсоток розроблених за участю

роботодавців навчальних планів та навчальних програм  становить 100%.

    Навчально-виробничий процес в Центрі організований відповідно до вимог «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України № 419 від 15.06.2006 р. зі змінами та інших нормативних документів.

    У 2021 році планується ліцензувати такі професії: «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» , «Муляр», «Штукатур»  «Швачка».

Порівняльний аналіз щодо ліцензування професій наведено в таблиці 3:

                                                                                           Таблиця 3

Перелік ліцензованих професій

2015р.

2016 р.

2017 р.

2018р.

 

2019 р.

 

2020р.

2021р.

1.

«Електрогазозварник»

     

 

 

 

 

 

 

 

2.

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»

 

 

 

 

 

 

 

3.

«Касир торговельного залу»

+

+

 

 

 

 

 

 

4.

«Продавець непродовольчих товарів»

+

+

    

 

 

 

 

 

5.

«Продавець продовольчих товарів»

+

+

   

 

 

 

 

 

6.

«Оператор котельні»

     

 

 

 

 

 

 

7.

«Машиніст(кочегар) котельні »

     

 

 

 

 

 

 

8.

«Водій трамвая»

+

+

 

 

 

 

 

9.

«Водій тролейбуса»

+

+

 

 

 

 

 

10.

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (10 категорій)

+

+

 

 

 

+*

 

11.

«Візажист»

 

 

+

 

 

 

 

12.

Перукар

 

 

+

 

 

 

 

13.

Манікюрник

 

 

+

 

 

 

 

14.

Фермер

 

 

 

 

+

 

 

15.

Швачка»

 

 

 

 

 

 

+

16.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

 

 

 

 

 

+

 

17.

Муляр

 

 

 

 

 

 

+

18.

Штукатур»

 

 

 

 

 

 

+

19.

Слюсар з ремонту колісних транспортних  засобів

 

 

 

 

 

 

+

 

Всього:

      6

 

4

 

1

2

4

*збільшення ліцензійного обсягу (з 25  до 60 осіб)

 

Постійне вдосконалення та осучаснення матеріальної бази дозволяє проводити і щоразу  покращувати якість навчання у відповідності  сучасним вимогам освіти. Для цього  у всіх навчальних кабінетах встановлена і використовується мультимедійна техніка із проекторами, веб-камерами, проекційними екранами та акустичними системами. Це дозволяє проводити навчання на високому рівні, зокрема працювати  дистанційно із здобувачами освіти, оскільки цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями стало актуальним і  затребуваним таке навчання. Воно зорієнтоване на забезпечення максимальної доступності і зручності. 

Навчання проводиться на різних платформах, зокрема Classroom, Zoom та ін.

Якість освіти пов’язана із результативністю навчального процесу, результатом якого є високий відсоток працевлаштування здобувачів освіти на підприємства Львова та області. Тому, Центр йде в ногу з часом, впроваджуючи  інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виробничий  процес. 

У навчальному процесі створюються та використовуються сучасні електронні навчальні матеріали. Здобувачі освіти і викладачі  нашого закладу мають можливість користуватися високоякісними локальними і мережними освітніми інформаційними ресурсами.

         Організація контролю за якістю навчання у Центрі – це  планування внутрішнього контролю, передбаченого розділом річного плану роботи, який включає комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості навчального процесу,  зокрема  погодження із роботодавцями та внесення, при необхідності, варіативного компоненту змісту певної дисципліни у робочих навчальних планах та програмах, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці,  тощо. Адміністрація Центру,  методисти, працівники обласного центру  зайнятості систематично відвідують  заняття та  проводять аналіз проведених уроків. Основна мета контролю за навчанням – забезпечення навчального процесу  шляхом систематизації  знань, умінь і навичок слухачів, самостійно застосовувати ними здобуті знання на практиці.  

Практикується  проведення відкритих уроків,  уроків взаємовідвідування, майстер-класів тощо. Можна відзначити викладача   із спецдисципліни  з предмету «Візажна справа»  Галамагу Мирославу Павлівну, з предмету «Матеріалознавство» Павлюк Світлану Павлівну,  викладача  Полович Валентину Іванівну, яка читає спецпредмет  «Реєстратор розрахункових операцій» у продавців. Творчий підхід до роботи, використання різних методів навчання, такі як: «Спільний проект», де слухачі у групах працюють над виконанням  різних завдань однієї теми і будують свої  уроки на  моделюванні певних ситуацій,  що надає слухачам можливість висловити свої думки, вступаючи у дискусію з іншими слухачами, «Прес», який розвиває вміння  формулювати власну думку з певного дискусійного питання у стислій виразній формі та інші. Слухачі  мають можливість висловити свою точку зору, обґрунтувати її, навести аргументи на її підтримку, узагальнити та зробити висновки.

Проводиться робота із підготовки та використання в навчальному процесі підручників, в тому числі і електронних. У звітному році викладачами центру були видані два навчальні посібники з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», а саме: Кузенко Л.М., Вантух З.З. «Охорона праці в галузі механізації сільськогосподарського виробництва»;                       Дмитрів В.Т., Вантух З.З., Дмитрів І.В. «Об’ємні гідроприводи: будова і особливості функціонування».

В цілому за останні роки силами викладачів Центру розроблено і видано 12 авторських навчальних посібників, які розміщені в каталогах видавництв «Кондор» та «Новий світ» і реалізовуються для потреб навчальних закладів. Вказані навчальні посібники є і в бібліотеці ЛЦПТО по 20 екземплярів кожен і використовуються слухачами нашого навчального центру.

 

Загальний бібліотечний фонд навчального центру на 01.01.2021 р. становить: 2489 примірників на суму – 188804 грн. 78 коп.

 Впродовж 2019 року придбані нові підручники, навчальні посібники, довідники на суму 19776 грн. (102 примірники) для навчання слухачів за ліцензованими професіями «Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Швачка», «Касир торговельного залу», «Візажист», «Перукар».

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора