A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Звіт про діяльність Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 2022 рік

Дата: 02.02.2023 12:13
Кількість переглядів: 564

Звіт про діяльність

Львівського  центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

за 2022 рік

1. Стан виконання плану роботи ЦПТО ДСЗ за 2022 рік за основними показниками.

Впродовж 2022 року діяльність колективу Львівського центру ПТО ДСЗ була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом роботи закладу на навчальний рік.

Це зокрема забезпечення якісного професійного навчання безробітних та інших категорій громадян, впровадження  у навчальний процес сучасних інноваційних технологій, удосконалення форм і методів дистанційного та дуального  навчання,  забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників, проведення їх атестації, подальша співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації,  надання освітніх послуг за кошти юридичних та фізичних осіб,  проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення з метою залучення їх до навчального процесу.

У 2022 році навчання в Центрі проводилося за ліцензованими професіями: «Монтажник санітарно – технічних систем та устаткування», «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів», «Касир торговельного залу», «Продавець непродовольчих товарів», «Оператор котельні», «Машиніст (кочегар) котельні», «Водій тролейбуса», «Перукар (Перукар-модельєр)», «Візажист», «Манікюрник», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Тракторист-машиніст с/г виробництва» категорії А1 та підвищення кваліфікації за 7-ма іншими категоріями по цій професії. 

            Назви професій, за якими проводилася підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, відповідають Державному класифікатору професій (ДК 003 - 2010) і виданої ліцензії. Навчання проводилося згідно робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів, розроблених за погодженням з обласними центрами зайнятості: Львівським, Вінницьким, Волинським, Донецьким,  Полтавським, Чернігівським, Черкаським, Тернопільським, Хмельницьким  та роботодавцями на основі  Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій з врахуванням регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, а також шляхом самостійного обрання слухачами форм та методів навчання. Відсоток розроблених за участю роботодавців навчальних планів та навчальних програм  становить 100%.

     Навчально-виробничий процес в Центрі організований відповідно до вимог «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України № 419 від 15.06.2006 р. зі змінами та інших нормативних документів.  

Якщо у 2020 та 2021рр. та до 23 лютого 2022 року  у нашому Центрі були внесені певні корективи у роботі навчального закладу через  карантинні обмеження, запроваджені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 19» з відповідними змінами та доповненнями, що вносилися впродовж року, то  лютий 2022 року перекреслив плани та сподівання всіх українців.  В один день життя поділилося на «до» і «період війни».  Однак, наш  навчальний Центр не припиняв своєї діяльності ні на один день. Ми продовжували працювати, надаючи свої освітні послуги тим слухачам, котрі цього потребували.  Адже нелюдська, варварська руйнація   української інфраструктури, яка триває на жаль  і надалі, після Перемоги потребуватиме відновлення, відбудови. А для цього потрібні висококваліфіковані спеціалісти  у різних галузях. 

Педагогічні працівники навчального центру в залежності від ситуації  працювали як очно так і дистанційно, організовуючи  навчальний процес у відповідності до вимог та рекомендацій, чинних у період воєнного стану. Теоретичні заняття проводилися в дистанційному режимі, виробниче навчання та виробнича практика – переважно за дуальною формою.

У 2022 році в Центрі проводилася підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних, скерованих на навчання районними філіями Львівського, Волинського, Тернопільського, Хмельницького, Вінницького, Чернігівського, Донецького обласних центрів зайнятості та міськрайонними центрами зайнятості  задля їх працевлаштування, а також за кошти фізичних і юридичних осіб з метою забезпечення потреб регіонального ринку праці конкурентоспроможними кваліфікованими робітниками. Центр проводив підготовку кваліфікованих робітників, керуючись нормативно-правовими та законодавчими актами. Впродовж року безробітні навчалися в групах за 15 професіями, 7 категоріями підвищення кваліфікації трактористів-машиністів  сільськогосподарського  виробництва та 27 напрямами курсів цільового призначення. У групах, сформованих за кошти юридичних та фізичних осіб за 7 професіями, 6 категоріями підвищення кваліфікації трактористів-машиністів  сільськогосподарського  виробництва та 1 напрямом курсів цільового призначення (Сучасні методи та прийоми обслуговування котелень).

     Прийом слухачів на навчання до Центру впродовж року здійснювався відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 29.05.2013 за № 823/23355, на підставі направлення центрів зайнятості на професійне навчання та договорів з юридичними і фізичними особами, в межах ліцензованого обсягу.

     Розрахунок вартості навчання безробітних в Центрі здійснювався згідно з кошторисом видатків  на рік в межах затверджених коштів, передбачених на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, затвердженого Львівським обласним центром зайнятості за погодженням  з Державною службою зайнятості.

Штатні посади педагогічних працівників у звітному році визначалися згідно з «Переліком педагогічних посад», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. Штатний розпис Центру на 2022 рік розроблений в межах фонду заробітної плати з дотриманням номенклатури та урахуванням нормативів чисельності працівників, передбачених «Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1204. Штатний розпис затверджено Львівським обласним центром та погоджено Державним центром зайнятості в кількості 50,5 штатних одиниць.

У  Центрі працює 16 штатних педагогічних працівників, з них: 3 особи керівного складу, 1 старший майстер,  3 методисти, 5 майстрів виробничого навчання, 3 викладачі, 1 практичний психолог. Базова і фахова освіта педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам. Педагогічні посади займають особи, які мають відповідну фахову освіту. Педагогічний стаж понад 30 років мають 3 працівників, понад  20 років мають 5 працівників, до 20 років - 6  працівників, до 10 років - 2 працівники.           

            Крім цього для забезпечення навчального процесу в групах, сформованих за кошти юридичних та фізичних осіб, розроблено та затверджено штатний розпис в кількості 8,75 штатних одиниць. Згідно штатного розпису працює 2 штатних викладачі, 2 майстри виробничого навчання, а також 3 викладачі за сумісництвом.

            Із загальної кількості штатних педагогічних працівників 1 – кандидат економічних наук, 1 - кандидат педагогічних наук, 3 - кандидати технічних наук.

            Удосконалення професійної та педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання реалізується шляхом навчання у закладах післядипломної освіти та стажування на підприємствах, участі у тренінг навчаннях та різних семінарах.

У 2022 році проведена атестація 6 педагогічних працівників навчального центру: викладачу Вантуху З.З.  присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», викладачу Бубняку Р.Й. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», викладачу Сапруці О.Й. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», майстру в/н Іваницькій Н.Б. встановлено 12 тарифний розряд, викладачу Іваницькій Н.Б. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», викладачу Головецькій Л.Є. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та викладачу Грушкевичу Ю.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

До навчального процесу активно залучалися викладачі та майстри виробничого навчання з вищих навчальних закладів, системи профтехосвіти, підприємств та організацій міста Львова та області. Зокрема, у 2022 році  Львівським ЦПТО ДСЗ було укладено 102 цивільно - правових договорів з викладачами та майстрами виробничого навчання, які працювали у групах, що формувалися за скеруванням базових центрів зайнятості Львівської, Вінницької, Волинської, Донецької,  Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Тернопільської, Хмельницької  областей, а також 30 договорів з викладачами та майстрами виробничого навчання, що працювали у групах, де навчалися слухачі за кошти фізичних та юридичних осіб. До роботи залучалися викладачі Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного аграрного університету, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, ліцеїв та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, організацій, установ м. Львова та області.

В Центрі розроблені посадові інструкції керівників, педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу, які погоджені юристом та затверджені директором. Зміст посадових інструкцій відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.22 №738 «Деякі питання надання грантів бізнесу»  Львівський центр  ПТО ДСЗ за дорученням Львівського ОЦЗ провів безкоштовні онлайн-консультування щодо отримання мікрогрантів та дводенні онлайн-семінари, на яких розглядалися питання написання бізнес-планів, необхідні для подальшого прогнозування та планування своєї самостійної діяльності. Спікер Наталія Бойко  провела  онлайн-зустрічі із 527 особами, котрі мали  бажання  отримати мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. Впродовж липня-грудня 2022 року було проведено 8  дводенних онлайн-семінарів,  які прослухали  98   осіб, в тому числі 73 особи із категорії безробітних та 25 осіб за власні кошти. За вказаний період також проведено 36 безкоштовних онлайн консультувань,   якими скористалися  429 особи. Крім Львівської області до онлайн-консультацій та семінарів активно долучалися безробітні та інші категорії населення з Волинської, Тернопільської, Вінницької, Хмельницької областей. На адресу Львівського центру ПТО ДСЗ було скеровано ряд позитивних відгуків про таку систему навчання та практичну допомогу в підготовці бізнес-планів і отриманні грантів на розвиток чи відкриття власного бізнесу.

Постійно діючим органом, який обговорює найважливіші питання роботи в Центрі, є педагогічна рада. У звітному році було проведено  5 засідань педагогічної ради, на яких розглядалися  основні питання діяльності Центру, розвитку та удосконалення його роботи.

За рішенням педагогічної ради видавались накази щодо покращення  роботи з педагогічними кадрами за рік, про стан роботи з охорони праці, щодо стану викладання предметів, стану підготовки кваліфікованих робітників. Протоколи засідань педагогічної ради оформлені відповідно до вимог та зберігаються в секретаря.     

У Центрі працює міжпредметна циклова комісія. Голова комісії – Кохана Тетяна Михайлівна, викладач економічних дисциплін. На засіданнях розглядаються питання удосконалення навчального процесу: розробка робочих навчальних планів та програм, впровадження інноваційних форм та методів навчання, проведення відкритих уроків, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, удосконалення  методики викладання, контролю якості навчального процесу, обговорення проведених викладачами, майстрами виробничого навчання відкритих уроків тощо. Протоколи засідань міжпредметної циклової комісії ведуться згідно з затвердженим планом роботи на календарний рік.

Діяльність практичного психолога Львівського центру професійно – технічної освіти державної  служби зайнятості у 2022 році базувалася на наданні психологічних послуг здобувачам освіти, які проходили професійне навчання за різними напрямами КЦП та за професіями,  серед них 14 - учасники АТО,  232 – людей з особливими потребами, психологічні послуги надавались 25 здобувачам освіти з цієї категорії, окрім цього іншим учасникам навчального процесу надавалась допомога за різними напрямами психологічної допомоги, їхня кількість складає 27 осіб, які навчаються за різними професіями та напрямами, а також 17 осіб з категорії ВПО – внутрішньо переміщені особи.

Важливим  напрямком роботи у 2022 році було забезпечення здорових та безпечних умов навчального процесу. Окремим наказом визначено основні напрямки такої роботи, а саме: нормативно-правове забезпечення з питань охорони праці, утримання будівель, споруд та обладнання, навчання з питань охорони праці, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, розслідування нещасних випадків та їх профілактика, пожежна безпека.

Війна в Україні призвела до появи нових ризиків, що пов’язані з воєнними діями, зокрема щодо безпеки слухачів та працівників Центру під час оголошення повітряної тривоги.   Облаштовано укриття в підвальному приміщенні, розроблена та введена в дію інструкція щодо дій персоналу в разі оголошення повітряної тривоги, якою передбачено припинення навчання слухачів та роботу працівників Центру, вимогу пройти в укриття (підвальні приміщення навчального закладу) або в сховища на території району, а також вимоги щодо відімкнення систем електропостачання та водопостачання, заборона на виїзд службових автомобілів тощо.  Відповідальність за безпеку слухачів та їх своєчасне направлення в укриття покладено на викладачів та кураторів груп. Був розроблений план заходів Центру  для нейтралізації впливу наявних або потенційних загроз національній безпеці України на функціонування Львівського центру ПТО ДСЗ.

            Наказами призначені відповідальні особи за проведення інструктажів з охорони праці;

безпечну організацію навчального процесу, створення здорових і безпечних умов праці в навчальних кабінетах, виробничих майстернях, лабораторіях, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки; за безпечну експлуатацію виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів, бойлерів та посудин, що працюють під тиском, за електрогосподарство; за дотримання норм переміщення вантажів, правильність складування і збереження матеріальних цінностей, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень; за дотримання норм безпечної експлуатації автотранспорту, проходження планових технічних оглядів, ремонтів, медоглядів водіїв, проведення інструктажів з безпеки руху; за пожежну безпеку будівель, приміщень та споруд.

            На початку навчального курсу з усіма слухачами проводяться вступні інструктажі з охорони праці. Ці інструктажі реєструються в журналах виробничого та теоретичного навчання. Перед початком виробничого навчання зі слухачами проводяться інструктажі з охорони праці відповідно до кожної теми.

            У звітному році посадові особи Центру проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки з отриманням відповідних посвідчень на суму 6880,00 грн. Проведена щорічна технічна діагностика та технічне обслуговування вогнегасників на суму 1524,00 грн.  Щороку проводяться заміри опору ізоляції проводів, кабелів, електричних машин, апаратів, опору заземлення обладнання. У звітному році були виконані роботи з лабораторних вимірювань параметрів електробезпеки електромережі Центру на суму 13500,00 грн.

            Кабінет «Охорони праці» в Центрі забезпечений законодавчими та нормативними актами з охорони праці, плакатами, стендами, підручниками, довідковою літературою. Центр забезпечений аптечками, спецодягом, засобами пожежогасіння, індивідуальними засобами відповідно до нормативних вимог.

            За звітний  рік під час навчального процесу і виробничої практики випадків травматизму серед слухачів та працівників Центру не було.  Слухачі, які проходили навчання за спеціальностями оператор котельні, електрогазозварник, монтажник санітарно-технічних систем, тракторист, водій тролейбуса, а також перукарі, візажисти, манікюрниці забезпечувалися спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативних вимог.

Впродовж звітного періоду приділялася увага професійно-орієнтаційнійній роботі. За участі та сприяння Львівського обласного центру зайнятості та його структурних підрозділів  проходять презентації  професій, яких навчаємо для безробітних з показом майстер-класів та наявної матеріально-технічної бази,  проводяться онлайн - презентації за участю роботодавців, безробітних різних категорій, працівників районних філій обласних центрів зайнятості. Розробляються рекламно-інформаційні  друковані матеріали, відеоролики стосовно професій Львівського центру ПТО ДСЗ. На сайті ЦПТО у вільному доступі є фільм про ліцензовані у навчальному закладі професії, умови навчання, матеріально-технічну базу.

У Львівській області налічується 73 об’єднаних територіальних громад. В рамках співпраці у звітному році разом з департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА продовжувалася робота з ОТГ в сільській місцевості щодо професійно-орієнтаційної роботи, організації навчання працівників фермерських господарств, обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів.

Регулярно впродовж звітного року створювалися дописи на сайті Львівського центру ПТО ДСЗ та  соціальній мережі Фейсбук  про життя, досягнення та перспективи розвитку навчального закладу.

 

2.Стан виконання обсягів професійного навчання в ЦПТО ДСЗ у 2022 році.

Фактична чисельність осіб, які здобували освіту в ЦПТО протягом 2022 року – 4023 особи, в тому числі 2776 осіб  безробітних, скерованих на навчання центрами зайнятості області та регіону, 1247 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб.  Із числа безробітних 1363 особи навчалися із Львівської області, 1413 - з інших регіонів України. Серед слухачів ЦПТО, які навчалися в 2022 році,  14 - учасники АТО, 232 – особи з особливими потребами, 17 – внутрішньо переміщені особи. Всього було сформовано і проводилося навчання в 190 навчальних групах: 134 групи було сформовано з числа безробітних, 56 груп за кошти фізичних та юридичних осіб. Середня чисельність здобувачів освіти в навчальній групі – 21 особа. У досить складних умовах, спричинених війною (ракетні обстріли, відсутність електроенергії, тривоги) загальні обсяги професійного навчання у 2022 році з врахуванням слухачів, що навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб виконано на 106%, з числа безробітних на 73,7 %.

Фактична чисельність осіб, які проходили навчання протягом року за ліцензованими професіями – 1109 ( з них 295- безробітних), зокрема:

 

№ за/п

Назва професії

Кількість осіб

 

безробітні

 за кошти фізичних та

юридичних осіб

Львівська область

Інші регіони

1.

«Електрогазозварник»

24

1

 

15

 

2.

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»

6

0

8

3.

«Касир торговельного залу»

15

0

0

4.

«Продавці продовольчих товарів»

9

0

0

5.

«Продавці непродовольчих товарів»

8

0

0

6.

«Оператор котельні»

19

0

63

7.

«Машиніст (кочегар) котельні»

23

1

6

8.

«Перукар»

18

2

2

9.

«Манікюрник»

36

0

3

10.

«Візажист»

24

0

1

11.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

15

1

0

12.

Водій тролейбуса

0

12

 

13.

«Тракторист-машиніст с/г виробництва» категорії А1

22

3

185

14.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат. А2

3

17

84

15.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат.В1

0

4

89

16.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат. С, G1.G2

0

0

30

 

17.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат. Д1

3

0

117

 

18.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат. Е1,Е2

0

15

165

 

19.

"Тракторист-машиніст с/г виробництва" кат. Н

3

11

46

 

Всього:

 

228

67

814

 

Річні обсяги професійного навчання за робітничими професіями (здобувачі освіти з числа безробітних та за кошти фізичних та юридичних осіб) виконані на 113% ( виконання плану з навчання безробітних – 30%). Львівським центром ПТО ДСЗ було  заплановано навчити 980 здобувачів освіти, навчили у 2022 році 1109 осіб.

Крім цього, 2914 здобувачів освіти підвищили кваліфікацію на курсах цільового призначення, з них: 2481 – безробітні, за кошти юридичних та фізичних осіб - 433 особи. Курси цільового призначення організовувалися  відповідно  до «Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних», затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства  освіти і науки України № 318/655 від 31. 05.2013 року (зі змінами та доповненнями). Найбільш поширеними та затребуваними із них були: «Сучасні  методи та прийоми обслуговування котелень» - 1408 осіб, «Безпека праці при проведенні с/г робіт» - 131 особа.  «Дотримання безпечних умов праці при виробництві морозива на сучасному обладнанні» - 110 осіб, «Технології комп’ютерної обробки інформації» - 110 осіб,  «Нові технології виробництва цегли» - 91 особа, «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності» - 90 осіб.

У 2022 рік у Львівському ЦПТО навчалися  за професіями та на курсах цільового призначення 1413 осіб з інших регіонів, зокрема, Вінницька область – 90, Волинська – 734 особи, Донецька – 1 особа, Полтавська –22 особи, Рівненська – 1 особа, Тернопільська –393 особи, Хмельницька -159 осіб, Черкаська-1 особа, Чернігівська -12 осіб.

Загальна чисельність осіб з числа безробітних, які працевлаштувалися після завершення навчання у Львівському центрі ПТО ДСЗ становить 2481, або 90 відсотків  від фактичної загальної чисельності здобувачів освіти, які завершили навчання (2751). Аналіз стану працевлаштування безробітних по категоріях та в розрізі професій показано в таблиці 2.

 

 

 

 

Таблиця 2

 

Вид навчання

Чисельність здобувачів освіти, які завершили навчання

Кількість виданих документів державного зразка про освіту (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації)

Працевлаштовано здобувачів освіти

 

%

ПТН, ПрП, ПК

215

215

186

86%

КЦП

2472

Х

2295

92%

Всього:

2687+64*=2751

 

2481

90,0%

64*-перебували на обліку в службі зайнятості як такі, що закінчили навчання на початок 2022 року.

В навчальному центрі ведеться цілеспрямована робота щодо професійного відбору та збереження контингенту. Поважними причинами дострокового припинення навчання в цьому році був призов на військову службу, працевлаштування   на основі трудового договору, або забезпечення роботою самостійно, стан здоров’я безробітного. Працевлаштування випускників проводиться відповідно до  вимог законодавства.

 

  1. Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій у освітній процес.

Підвищення професійної компетентності та формування готовності майбутнього робітника до виконання професійної діяльності вимагає нових  умов освітнього середовища, оновлення змісту освітнього процесу, інноваційних форм і методів навчання.

У 2022 році  значна увага приділялася впровадженню дистанційного навчання та дуальної  форми. Теоретичний курс лекцій із спеціальних дисциплін проводився в режимі он-лайн на платформах Classroom, ZoomMeet, Moodle. Виробниче навчання та виробничу практику  здобувачі освіти проходили в тому числі і  за дуальною формою навчання на підприємствах області. За період січень-грудень 2022 року кількість слухачів, які проходили навчання за дуальною формою   становила 109 осіб, з них безробітні – 29 осіб. Це були групи слухачів, які навчалися за різними категоріями з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва».

Завдяки сучасній матеріальній базі покращується якість навчання у відповідності  до сучасних вимог освіти. Для цього  у всіх навчальних кабінетах встановлена і використовується мультимедійна техніка із проекторами, веб-камерами, проекційними екранами та акустичними системами. Це дозволяє проводити навчання на високому рівні, зокрема працювати  дистанційно із здобувачами освіти. Через війну цьогоріч така форма навчання стала актуальною і  затребуваною. Вона зорієнтована на забезпечення максимальної доступності і зручності слухачів.  Навчання проводиться на різних платформах, зокрема Classroom, Zoom, Meet та інші.

З метою створення спільно з роботодавцями необхідних умов для проведення професійно-практичної підготовки здобувачів в умовах виробництва з використанням  дуальної форми навчання підписано довготривалі (до 2025 року) договори про співпрацю, а також договори оренди матеріально-технічної бази. Роботодавцями на безоплатній основі виділено приміщення навчальних класів та матеріально-технічна база для підготовки кваліфікованих робітників за професіями Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва різних категорій, Фермер, Водій трамвая, Водій тролейбуса та іншими робітничими професіями, актуальними для ринку праці області.

Головами комісій з проведення державної кваліфікаційної атестації призначаються виключно представники роботодавців  (керівники та спеціалісти профільних підприємств). Всі без винятку робочі навчальні плани, програми погоджувалися із роботодавцями, при необхідності вносилися зміни  варіативного компоненту змісту певної дисципліни відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці,  тощо. 

ТзОВ «Мрія Сервіс», ПП «Західний Буг», ТзОВ «Львівелектромережбуд», ПАФ ім. Шашкевича, ШРБУ №65, ПП «Наша компанія», ПП «Рома», ТзОВ «ПМК – 2017» - бази сучасних підприємств агропромислового комплексу області, на яких  здійснювалась підготовка трактористів-машиністів с/г виробництва категорії А1 та підвищення кваліфікації за 9-ма іншими категоріями: А2, В1, В3, С, D1, Е1, Е2, G1,G2, Н. Здобувачі освіти оволодівали практичними навиками роботи на сучасній сільськогосподарській техніці: самохідних навантажувачах, обприскувачах, зернозбиральних, бурякозбиральних, картоплезбиральних комбайнах, дорожній та іншій техніці. Практичні навики робіт з технічного обслуговування та експлуатації сучасної техніки слухачі здобували у виробничих майстернях та пунктах технічного обслуговування цих підприємств та господарств. Всього впродовж року за даними професіями навчалося  716  здобувачів освіти, в тому числі 81 безробітних, скерованих на навчання центрами зайнятості області і 635 здобувачів освіти, що навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб.

Дванадцять безробітних були скеровані  Чернігівським ОЦЗ  на навчання за професією «Водій тролейбуса». Навчання проводилось за угодою співпраці на базі Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс». Теоретичний курс - дистанційно  із залученням спеціалістів підприємства. Для проведення практичних навиків керування транспортними засобами підприємством на договірних умовах надавалися навчальні тролейбуси, майданчики, інструктори для проведення навчальної  їзди.

      Теоретичне навчання операторів котельні та машиністів (кочегарів) котельні проводиться  у навчальному центрі, а практичні заняття вже тривалий час, в тому числі і в 2022 році, проводилися  на базі діючої котельні ПП «Майя», КЕВ м. Львова, що працюють для потреб виробництва  цілий рік, а також  на базі філії №1 БУ №4 КЕВ м. Львова.    Завдяки тому здобувачі освіти мали змогу оволодіти практичними навиками роботи, освоїти сучасну техніку та обладнання, що використовується на виробництві, що дало їм можливість швидше адаптуватися до потреб роботодавця та забезпечило їх гарантоване працевлаштування. Всього протягом року за даними професіями навчалося  112 здобувачів освіти, в тому числі 43 безробітних.

Співпраця з професійно-технічними навчальними закладами міста Львова та області має свої  відмінні результати.  Двостороння вигода дає можливість, по-перше, активно використовувати наявну у них матеріально-технічну базу, по- друге, ЦПТО відшкодовує  училищам  витрати за комунальні   послуги, залучає для проведення занять їх спеціалістів на договірній основі. Такий підхід дозволяє без особливих затрат використовувати сучасну навчальну базу училищ і забезпечувати якісну підготовку здобувачів освіти за даними професіями.

Використовуються сучасні центри по підготовці електрогазозварників (цьогоріч професію електрогазозварника здобули 40 осіб) та монтажників санітарно-технічних систем та устаткування. Враховуючи те, що в ЦПТО відсутні власні виробничі майстерні для підготовки здобувачів освіти за цими професіями, виробниче навчання електрогазозварників згідно договору про співпрацю  проводиться на базі Львівського вищого професійно - політехнічного училища, а виробниче навчання монтажників санітарно-технічних систем та устаткування проводиться на базі Львівського міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва. Теоретичний курс навчання слухачі проходять в ЦПТО, де є всі необхідні навчальні кабінети, обладнані мультимедійними системами, тематичними стендами та наочними  матеріалами, а виробниче навчання в майстернях училищ. Для  якісного проведення занять використовується  обладнання, інструмент та навчальні матеріали ЦПТО.

Сучасна, потужна матеріально-технічна база та якісний  педагогічний склад з професій сфери послуг, а це- візажисти, перукарі (перукарі-модельєри), манікюрники дозволили підготувати  86 професійних кваліфікованих працівників. Торговельну сферу Львівщини поповнили 32 продавці продовольчих, непродовольчих товарів та касирів торговельного залу.

 У  Центрі впроваджуються активні  методи навчання, що забезпечують особистісно зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення здобувачів освіти, впроваджуються інноваційні форми та методи навчання, зокрема: інтегровані уроки, уроки захисту проєктів, уроки-дослідження, уроки – практикуми, тощо. Застосування цих інноваційних методів дозволяє здобувачам освіти зрозуміти і засвоїти певну тему швидше і легше, навчитися логічно висловлювати свою професійну точку зору, аргументувати та відстоювати власну думку, узагальнювати інформацію та робити висновки.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів, зокрема: демонстрація - метод, який передбачає показ предметів і процесів у динаміці та ілюстрація - метод навчання, за якого процеси розкриваються через їх символічне  зображення (світлини, графіки, малюнки, діаграми, тощо…)  Практикується творчий підхід до роботи, використання різних методів навчання, такі як: «Спільний проект», де слухачі у групах працюють над виконанням  різних завдань однієї теми і будують свої  уроки на  моделюванні певних ситуацій,  що надає слухачам можливість висловити свої думки, вступаючи у дискусію з іншими слухачами, «Прес», який розвиває вміння  формулювати власну думку з певного дискусійного питання у стислій виразній формі та інші. Слухачі  мають можливість висловити свою точку зору, обґрунтувати її, навести аргументи на її підтримку, узагальнити та зробити висновки.

При проведенні уроків виробничого навчання майстри використовують різноманітні форми роботи, а  саме: майстер-класи, інструктажі (роз’яснення та демонстрація методів роботи досвідченими працівниками),  наставництво (передача знань, умінь досвідченої, компетентної людини новачку методом бесід, консультацій, ускладнюючих завдань).

            Організація контролю за якістю навчання у Центрі – це  планування внутрішнього контролю, передбаченого розділом річного плану роботи, який включає комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості навчального процесу,  зокрема  погодження із роботодавцями та внесення, при необхідності, варіативного компоненту змісту певної дисципліни у робочих навчальних планах та програмах, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці роботодавців тощо. Адміністрація Центру,  методисти систематично відвідують  заняття та  проводять аналіз проведених уроків. Основна мета контролю за навчанням – забезпечення навчального процесу  шляхом систематизації  знань, умінь і навичок слухачів, їх вміння самостійно застосовувати  здобуті знання на практиці.  

У Центрі  проводяться уроки взаємо відвідування, відкриті уроки. Цікаво і змістовно проводять  кваліфікаційні атестації майстри виробничого навчання Світлана Павлюк, Мирослава Галамага, Наталія Іваницька в групах слухачів за професіями «Перукар (Перукар-модельєр)» з історичним екскурсом про становлення зачіски та плетіння коси в різних регіонах України, «Візажист» з тематичним оформленням різних видів макіяжу, «Манікюрник» з відпрацюванням на практиці повного технологічного процесу виконання різних видів манікюру.

Оскільки Львів впродовж 2022 року було відносно  спокійне місто, хоча часті повітряні тривоги переривали навчальний процес, це не завадило педагогічному колективу дбати про якість та ефективність  навчання,  результатом якого є високий відсоток працевлаштування здобувачів освіти на підприємства Львова та області. Тому працівники навчального центру  стараються і в умовах воєнного стану йти  в ногу з часом,  впроваджуючи  інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виробничий  процес. Завдяки високоякісним локальним і мережним освітнім інформаційним ресурсам наші слухачі і викладачі  мають можливість використовувати  сучасні електронні навчальні матеріали у роботі і навчанні.

Для організації та проведення навчального процесу за ліцензованими професіями та на курсах КЦП в навчальному центрі розроблено 59 освітніх програм, в тому числі 25 за ліцензованими професіями та 34 на курсах КЦП. З них у звітному році розроблено 4 нових програми для курсів КЦП за напрямками: "Виконання будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій», «Основи перукарської справи», «Основи манікюрної справи»,  3-ти робочі навчальні плани курсів цільового призначення за напрямом «Сучасні технології монтажу та обслуговування санітарно-технічного устаткування систем водопостачання, опалення і водовідведення», онлайн-консультування та онлайн-семінари щодо отримання мікрогрантів та написання бізнес-планів. Всі програми були затребувані і використовувалися в навчальному процесі.

 Проводиться робота із підготовки та використання в навчальному процесі підручників, в тому числі і електронних. За останні роки силами викладачів Центру розроблено і видано 15 авторських навчальних посібників, які розміщені в каталогах видавництв «Кондор» та «Новий світ» і реалізовуються для потреб навчальних закладів. Вказані навчальні посібники є в бібліотеці ЛЦПТО по 20 екземплярів кожен і використовуються у навчанні слухачами нашого навчального центру.

Загальний бібліотечний фонд навчального центру на 01.01.2023 р. становить: 2538 примірників на суму – 199111 грн. 78 коп.

 

  1. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

У 2022 році в зв’язку із карантинними заходами та військовим станом були обмежені можливості фінансування та придбання предметів довготривалого використання, проведення ремонтних робіт. Тому впродовж року проводилися заходи із підтримання наявної матеріально-технічної бази у робочому стані, забезпечення функціонування мереж водо, тепло та електропостачання. В зв’язку із активним використанням в освітньому процесі дистанційної та  дуальної форми навчання велася цілеспрямована робота із підприємствами міста Львова та області щодо використання здобувачами освіти їх матеріально-технічної бази для проведення виробничого навчання та виробничої практики.

Всього у Львівському ЦПТО ДСЗ функціонує 8 кабінетів, 1 тренінг-клуб, 5 навчально-виробничих майстерень, 11 навчально-виробничих ділянок, які створені на підприємствах та установах, 8 навчальних полігонів, 1 лабораторія.

Проведена робота та підготовлений пакет документів щодо передачі другої черги приміщень Львівського міського центру зайнятості загальною площею 1360,4 м² на баланс Львівського центру ПТО ДСЗ, що дасть змогу ліцензувати нові професії, актуальні на ринку праці області, покращити якість освіти. В даний час документи щодо передачі приміщень знаходяться на розгляді в Міністерстві економіки України.

Опрацьоване з потенційним інвестором питання щодо завершення на взаємовигідних умовах  будівництва матеріально-технічної бази Львівського центру ПТО ДСЗ. Пропозиції інвестора знаходяться на розгляді в Мінекономіки України.

По співпраці з українсько-німецьким товариством GIZ у звітному році навчальному закладу було передано обладнання для ліцензування нових професій, організації навчання безробітних, в тому числі внутрішньо переміщених осіб:

 

№ з/п

Назва

Кількість

1

Накопичувач SSD, USB 3.1 Type-C 1Tb, GoodRAM HL100, Retail

3

2

Система віртуальної реальності HTC VIVE COSMOS (99HARL027-00)

1

3

Багатофункціональний пристрій A4 b/y Xerox B315 (Wi-Fi) (B315V_DNI)

1

4

Цифрова відеокамера HERO10 Black with SD-card, Specialty Bundle (CHDSB-102-CN)

1

5

Ноутбук TERRA MOBILE 1516T Intel R Core TM i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz) Windows 10 Pro/ RAM 8 GB RAM-Speicher + 8 Gb RAM-Speicher/ Keyboard keyboard Mobile 1516 (multi-color EU/UA)

10

6

Маршрутизатор TP-Link ARCHER AX72 AX5400 4xGE LAN 1xGE WAN USB 3.0 MU-MIMO OFDMA

1

7

Багатофункціональний пристрій Canon iR-ADV DX C3826i + Автоподавач Canon DADF BA1 (3813C001AA)

1

8

42.0411.0411 Тренажер Virtual Welding: стаціонарний термінал (Basic module 2.0) з окулярами VR 3D у комплекті. Склад комплекту: Тренажер Virtual Welding: стаціонарний термінал (Basic module 2.0) з окулярами VR 3D 4.035.909 Зварювальний пакет MIG/MAG зварювання 4.035.975 Зварювальний пакет "Зварювання електродом" 4.035.986 Зварювальний пакет "TIG welding"

1

9

4.075.224.850 Зварювальний апарат TransSteel 2700c SET у комплекті. Склад комплекту: 4.075.224.850 Зварювальний апарат TransSteel 2700c SET 41.100.1001 Перехідник латунний_гайка G34" на W21,8XG1/14 42.0001.4463 Контактний накінечник 1,0/M6/ а 8x24

1

10

088098 Апарат повітряноплазмової різки Powermax 30 AIR

1

11

Мобільний витяжний пристрій AKROMOBIL DOUBLE ARM

1

12

922746 Мікроскоп металографічний для контролю зварних швів Bresser Erudit Basic Bino 40x400

1

13

4.075.216 Зварювальний апарат TransTig 170 EF в комплекті.

1

14

Шиномонтажний стенд BRIGHT LC810 220V

1

15

Балансувальний верстат BRIGHT CB66 220V

1

16

Підйомник автомобільний 2-х стійковий 3б5 т. 380В TLT-23SB-380 LAUNCH

1

17

Кран гідравлічний складний (мобільний) Proflife 97110

1

18

Набір інструментів (5 в 1) Profline

3

19

Тестер інжекторів універсальний JGAI0703 TOPTUL

1

20

Набір для тестування тиску уприскування бензинового палива JGAI8101

1

21

Автосканер LAUNCH X432 CRP129E

1

22

Набір для діагностики герметичності системи RMES 908

1

23

Обладнання для діагностики та промивки форсунок HP-6

1

 

  1. Участь у міжнародних та інших проектах.

Інтеграція системи освіти України у світовий, а в першу чергу Європейський освітній простір обумовлена самим життям, стратегічною політикою України на інтеграцію  в європейське і світове співтовариство.

Забезпечити її можна завдяки налагодженню ефективного міжнародного співробітництва, що  дасть формування нового покоління, здатного успішно реалізувати свій потенціал у світовій спільноті.  Пріоритетним завданням діяльності нашого Центру є формування сучасної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація і педагогічний колектив нашого навчального закладу особ­ливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.

Восьмирічний досвід співробітництва між  Фондом імені Горста Рогуша (Німеччина), Львівським обласним центром зайнятості  та Львівським центром ПТО ДСЗ з організації навчання безробітних,  які хочуть започаткувати власну справу, дав неабиякі результати.

            Впродовж багатьох років працює розроблена навчальна програма курсу цільового призначення за напрямом «Досягнення успіху у підприємницькій діяльності через розвиток самомотивації» для категорії здобувачів освіти, які мають бажання вести  підприємницьку діяльність у сфері малого та середнього бізнесу. Результат співпраці  з Фондом виявився  дуже успішним. В рамках цієї програми пройшли навчання за програмою "Досягнення успіху в підприємницькій діяльності через розвиток самомотивації» впродовж 2014 -2022 рр. 779 осіб.

За участі Фонду підготовлені тренери для проведення семінарів за відповідною методикою.

Адміністрація та методисти Центру впродовж звітного року прийняли участь у 18 навчальних вебінарах, організованих Федерацією роботодавців України та Національним Агенством кваліфікацій, що були присвячені створенню в Україні Кваліфікаційних центрів, впровадженню навчання за частковими кваліфікаціями, розробці професійних стандартів, розглядалися навчальні програми з енергоефективності, досвід роботи Німеччини з упровадження дуальної форми навчання та інші питання.

Результатом участі у проведенні вебінарів є  формування документів та розробка пакету контрольно-оцінювальних матеріалів для створення на базі Львівського центру ПТО ДСЗ кваліфікаційного центру у 2023 році та його акредитацію.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора