A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Оператор з обробки   інформації та програмного забезпечення

 • ПРОФЕСІЯ     4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

 • КВАЛІФІКАЦІЯ    І, ІІ категорія

СТРОК НАВЧАННЯ: ІІ категорія -9 міс., І категорія -5 місяців

Буде знати:

 • основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв;

 • будову і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання;

 • склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;

 • особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;

 • технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;

 • основи патентного та майнового права в галузі інформаційних технологій;

 • правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;

 • методики пошуку інформації в інформаційних мережах;

 • протоколи створення та побудови інформаційних мереж;

 • правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку;
 • основи підприємницької діяльності.

Буде вміти:

 • готувати персональний комп’ютер, периферійні пристрої та офісне обладнання до роботи;

 • проводити діагностику персонального комп’ютера, периферійних пристроїв;
 • установлювати операційні системи на ПК;
 • виконувати операції щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • забезпечувати апаратний та програмний захист інформації;
 • виконувати комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • налагоджувати операційні системи, драйвери периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • розробляти та створювати Веб-вузли початкового рівня;
 • розробляти та тестувати Веб-додатки з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • усувати пошкодженння у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконувати потреби споживачів інформаційних послуг та продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання й програмного забезпечення та проводити їх технічне обслуговування в подальшому;
 • дотримуватися вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • вести електронний документообіг у межах службових обов’язків.

Сфера професійного використання випускника:

Робота з системним та прикладним програмним забезпеченням; забезпечення захисту інформації на комп'ютерному обладнанні та у локальних мережах; створення текстових документів, електронних таблиць, презентацій, баз даних, комп'ютерної графіки, здійснення комп'ютерної верстки тощо; робота з налагодження, підключення та обслуговування периферійних пристроїв i оргтехніки, усунення пошкоджень; усунення недоліків у роботі програмного забезпечення, периферійного обладнання та офісної техніки; налагодження комп’ютерних мереж, встановлення кодів, паролів; реклама та продаж комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферійних пристроїв, витратних матеріалів та мережевого обладнання.

Робочий навчальний план

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні предмети

Кількість годин

 
 

1.

Загально-професійна підготовка

54

 

2.1

Основи галузевої економіки та підприємництва

6

 

2.2

Основи правових знань

6

 

2.3

Охорона праці та БЖД

30

 

2.4

Основи електротехніки

6

 

2.5

Основи професійної етики

6

 

3.

Професійно-теоретична підготовка

404

 

3.1

Засоби комп’ютерних інформаційних систем

20

 

3.2

Англійська мова за професійним спрямуванням

10

 

3.3

Програмне забезпечення

52

 

3.4

Технології обробки інформації

104

 

3.5

Комп’ютерна графіка та верстка

126

 

3.6

Комп’ютерні мережі

20

 

3.7

Основи веб-дизайну

62

 

3.8

Основи  програмування

10

 

4.

Професійно-практична підготовка

815

 

4.1

Виробниче навчання

402

 

4.2

Виробнича практика

413

 

5.

Консультації

40

 

6.

Кваліфікаційна атестація

7

 

7.

Загальний обсяг навчального часу

1280

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора