Навчання під замовлення

Пріоритетні завдання навчального центру в 2016 році були  спрямовані на проведення атестації; організацію та забезпечення навчально-виробничого процесу; покращення якості освітніх послуг; використання сучасних інноваційних технологій при підготовці та підвищенні кваліфікації слухачів; збільшення переліку підприємств для проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики; подальша співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних; покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу; проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення.

В 2016 році подальшого розвитку набула дуальна форма навчання, що добре зарекомендувала себе при підготовці слухачів за робітничими професіями, які потребують залучення дорогої сучасної техніки та обладнання. При цьому слухачі проходять теоретичний курс в навчальних класах Центру, а виробниче навчання та виробничу практику на підприємствах. Зокрема, на замовлення та з використанням матеріально-технічної  бази Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» проводилося навчання  водіїв трамваїв та водіїв тролейбусів. Для забезпечення  навчального процесу використовувалися трамваї, тролейбуси для навчальної їзди, виробничі майстерні трамвайного та тролейбусного депо, майданчики для освоєння навиків практичного водіння. Виробниче навчання водіїв трамваїв та водіїв тролейбусів проводиться відповідно в трамвайному та тролейбусному депо, виробнича практика (стажувальна їзда з пасажирами) проводиться на  спеціально визначених маршрутах міста. Дана  дуальна система навчання є найбільш ефективною, оскільки дає можливість  100% працевлаштування  наших випускників на замовлення роботодавця.

На базі сучасних підприємств агропромислового комплексу області ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ПП «Західний Буг» та інших здійснювалася підготовка трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії А1 та підвищення кваліфікації за 9-ма іншими категоріями. В навчальному процесі використовувалася сучасна сільськогосподарська техніка: самохідні навантажувачі, обприскувачі, зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні комбайни, навантажувачі-доочищувачі коренеплодів. Слухачі мали змогу освоїти навики робіт з технічного обслуговування та ремонту техніки у сучасних виробничих майстернях та пунктах технічного обслуговування техніки. До викладання теоретичних дисциплін залучається  професорсько-викладацький склад університету, інженерно-технічні працівники аграрних підприємств,    які працюють за угодами цивільно-правового характеру. Для організації навчального процесу Центром були закуплені підручники та  методичні посібники з кожної категорії, стенди та наочні матеріали. Директором, викладачами, методистами були розроблені шість  навчальних  посібників з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» для різних категорій.

Основною перевагою цієї форми навчання є те, що з мінімальними затратами для навчального центру слухачі мають можливість освоїти сучасну техніку та обладнання, здобути практичні навики роботи на ній. Завдяки впровадженню дуальної системи у підготовці та підвищенні кваліфікації трактористів-машиністів с/г виробництва випускники Центру є найбільш адаптованими до потреб роботодавця,  що забезпечує їм гарантоване працевлаштування.