A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Про заклад

ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ є державним професійно-технічним навчальним закладом, підпорядкованим Державній службі зайнятості (Центральному апарату) (далі – ДСЗ (ЦА)) через Львівський обласний центр зайнятості, що забезпечує реалізацію права громадян на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, передбачені статтями 7 та 7¹ Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Центр здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  за професіями та напрямами, з урахуванням вимог Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013  № 318/655. Професійне навчання осіб із числа зайнятого населення та інших безробітних здійснюється на платній основі відповідно до укладених договорів.

Центр здійснює підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань;

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про публічні закупівлі», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992,  Положенням про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженим наказом Міністерства праці України від 02.08.1996 № 64, Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 №318/655,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419,  Порядком підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340, постановами правління Фонду, наказами, дорученнями ДСЗ (ЦА, наказами та дорученнями Львівського обласного центру зайнятості, іншими нормативно-правовими актами, Статутом).

Основним завданням Центру є забезпечення професійного навчання зареєстрованих безробітних за професіями (спеціальностями) та напрямами, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора