Навчальні плани

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 підготовки  кваліфікованих робітників

Професія —7212.1 Електрогазозварник

Кваліфікація — 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 844 години

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

79

11

1.1.

Основи правових знань

17

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

1.3.

Інформаційні технології

17

11

1.4.

Правила дорожнього руху

8

1.5.

Резерв часу

20

2.

Професійно-теоретична підготовка

256

16

2.1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

147

12

2.2.

Охорона праці

30

2.3.

Матеріалознавство

24

2

2.4.

Читання креслень

18

2.5.

Електротехніка з основами промислової електроніки

37

2

3.

Професійно-практична підготовка

473

3.1.

Виробниче навчання

228

3.2.

Виробнича практика

245

4.

Консультації

30

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

6

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

814

27