Монтажник санітарно-технічнихсистем і устаткування 5 розряд

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічнихсистем і устаткування
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу – 321 годин
Термін навчання – 9 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

18

1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

5

 

1.2.

Основи правових знань

5

 

1.3.

Інформаційні технології

5

 

1.4.

Резерв

3

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

106

8

2.1.

Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування

68

8

1.3.

Матеріалознавство

10

 

1.2.

Креслення

10

 

1.1.

Охорона праці

11

 

1.5.

Електротехніка

8

 

3.

Професійно-практична підготовка

184

3.1.

Виробниче навчання

48

 

3.2.

Виробнича практика

136

 

4.

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8

5.

Консультації

5

Всього за тиждень

Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

316

8