Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 6 розряд

з  підвищення кваліфікації робітників.
Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічнихсистем і устаткування
Кваліфікація: 6 розряд
Загальний фонд навчального часу -324 годин
Термін навчання – 10 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них на ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

21


1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

6

 

1.2.

Основи трудового законодавства

6

 

 

Резерв

2

 

1.3.

Інформаційні технології

6

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

98

8

2.1.

Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування

65

8

2.2.

Матеріалознавство

9

 

2.3.

Креслення

7

 

2.4.

Електротехніка

5

 

2.5.

Охорона праці

12

 

3.

Професійно-практична підготовка

190


3.1.

Виробниче навчання

54

 

3.2.

Виробнича практика

136

 

4.

Консультації

5


5.

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8


 

Всього за тиждень 

Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

319

8