Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряд

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Кваліфікація: 4 розряд
Загальний фонд навчального часу- 482 годин
Термін навчання – 14 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

26

2

1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

6

 

1.2.

Основи правових знань

6

 

1.3.

Резерв

8


1.4.

Інформаційні технології

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

150

18

2.1.

Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування

110

16

2.2.

Матеріалознавство

10

2

2.3.

Креслення

8

 

2.4.

Охорона праці

12

 

2.5.

Електротехніка

10

 

3.

Професійно-практична підготовка

288


3.1.

Виробниче навчання

72

 

3.2.

Виробнича практика

216

 

4.

Консультації

11


5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7Всього за тиждень
Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

471

20