Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

з підвищення  кваліфікації робітників.
Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Кваліфікація: 3 розряд
Загальний фонд навчального часу–664 години
Термін навчання – 16 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

44

1

1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

9

 

1.2

Основи правових знань

20

 

1.3.

Інформаційні технології

5

1

1.4.

Резерв

10

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

226

22

2.1.

Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування

130

10

2.2

Матеріалознавство

32

6

2.3.

Електротехніка

14

4

2.4.

Креслення (будівельне)

36

 

2.5.

Охорона праці

14

 

3.

Професійно-практична підготовка

376

3.1.

Виробниче навчання

168

 

3.2.

Виробнича практика

208

 

4.

Консультації

11

5.

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

Всього за тиждень

Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

653

20