A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Львівський центр
професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

Фермер

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

 1. Професія:  6131 Фермер
 2. Кваліфікація: фермер 6 -го розряду
 3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

 • чинне аграрне законодавство;
 • сучасну технологію виробництва сільськогосподарської продукції;
 • основні принципи виконання механізованих робіт у виробництві сільськогосподарської продукції;
 • будову і правила експлуатації тракторів;
 • призначення та принципи роботи технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції;
 • основи ринкової економіки;
 • ціни та ціноутворення;
 • попит на продукцію та вимоги  споживачів до якості продукції;
 • чинні державні стандарти;
 • оплату праці;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
 • правила охорони навколишнього середовища.

 

Повинен уміти:

 • здійснювати виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві;
 • впроваджувати передові технології виробництва сільськогосподарської продукції;
 • проводити роботу, спрямовану на зростання продуктивності господарства;
 • раціонально використовувати землю, сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання;
 • додержуватися норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції;
 • додержуватися  правил  і  норм  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися  норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При підвищенні кваліфікації.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологічно суміжними сільськогосподарськими професіями 4-го або 5-го розрядів; стаж роботи не менше 1 року.

5.2 Після закінчення навчання.

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією фермер 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

 • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.

 • Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг.
 • Змішане сільське господарство, яке включає діяльність сільськогосподарських одиниць, які поєднують рослинництво і тваринництво без визначення спеціалізації (КВЕД – 2010-2016, секція – А, розділ – 01, група – 01.5, клас – 01.50).

 

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора