Електрогазозварник

з перепідготовки кваліфікованих  робітників.
Професія —7212.1 Електрогазозварник
Кваліфікація — 2 розряд
Загальний фонд навчального часу – 844 години
Термін навчання – 22 тижні

з/п

Навчальні предмети

Всього З них ЛПЗ
1. Загальнопрофесійна підготовка 76 11
1.1. Основи правових знань 17  
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17  
1.3. Інформаційні технології 17 11
1.4. Правила дорожнього руху 8  
1.5. Резерв часу 17  
2. Професійно-теоретична підготовка 256 16
2.1. Обладнання та технології зварювальних робіт 147 12
2.2. Охорона праці 30  
2.3. Матеріалознавство 24 2
2.4. Читання креслень 18  
2.5. Електротехніка з основами промислової електроніки 37 2
3. Професійно-практична підготовка 476
3.1. Виробниче навчання 228  
3.2. Виробнича практика 248  
4. Консультації 8  
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) 6  
  Всього годин на тиждень  
  Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 822