Електрогазозварник 6 розряд

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія — 7212.1. Електрогазозварник
Кваліфікація – 6 розряд
Загальний фонд навчального часу – 296 год.
Термін навчання – 8 тижнів

№ з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загальнопрофесійна підготовка

34

2

1.

Основи правових знань

8

 

2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8

 

3.

Інформаційні технології

8

2

4.

Резерв часу

10

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

74

6

1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

36

4

2.

Охорона праці

15

 

3.

Матеріалознавство

4

 

4.

Читання креслень

5

 

5.

Електротехніка

14

2

3.

Професійно-практична підготовка

176

 

1.

Виробниче навчання

72

 

2.

Виробнича практика

104

 

4.

Консультації

6

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

6

 

Всього за тиждень

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

290

8