Електрогазозварник 5 розряд

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія — 7212.1. Електрогазозварник
Кваліфікація – 5 розряд
Загальний фонд навчального часу – 323 годин
Термін навчання -  9 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загальнопрофесійна підготовка

32

2

1.1.

Основи правових знань

8

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8

 

1.3.

Інформаційні технології

8

2

1.4.

Резерв часу

8

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

79

6

2.1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

35

2

2.2.

Охорона праці

15

 

2.3.

Матеріалознавство

8

2

2.4.

Читання креслень

7

 

2.5

Електротехніка з основами промислової електроніки

14

2

3.

Професійно-практична підготовка

200

3.1.

Виробниче навчання

72

 

3.2.

Виробнича практика

128

 

4.

Консультації

6

5.

Державна кваліфікаційна атестація

6

Всього за тиждень

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

317

8