Електрогазозварник 4 розряд

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія — 7212.1. Електрогазозварник
Кваліфікація — 4 розряд
Загальний фонд навчального часу – 413 годин
Термін навчання – 11 тижнів

з/п

Навчальний предмет

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загальнопрофесійна підготовка

29

4

1.1.

Основи правових знань

8

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8

 

1.3.

Інформаційні технології

8

4

1.4.

Резерв часу

5

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

84

5

2.1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

40

4

2.2.

Охорона праці

15

 

2.3.

Матеріалознавство

9

1

2.4.

Читання креслень

10

 

2.5.

Електротехніка

10

 

3.

Професійно-практична підготовка

288

3.1.

Виробниче навчання

72

 

3.2.

Виробнича практика

216

 

4.

Консультації

6

5.

Державна кваліфікаційна атестація

6

Всього за тиждень

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

407

9