Електрогазозварник

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія — Електрогазозварник
Кваліфікація — 3 розряд
Загальний фонд навчального часу – 436 годин
Термін навчання – 12 тижнів

№ з/п

Навчальні предмети

Всього:

З них ЛПЗ

1.

Загальнопрофесійна підготовка

28

4

1.1.

Основи правових знань

8

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8

 

1.3.

Інформаційні технології

8

4

1.4.

Резерв часу

4

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

108

11

2.1.

Обладнання та технології зварювальних робіт

63

10

2.2.

Охорона праці

15

 

2.3.

Матеріалознавство

10

1

2.4.

Читання креслень

10

 

2.5.

Електротехніка з основами промислової електроніки

10

 

3.

Професійно-практична підготовка

288


3.1.

Виробниче навчання

72

 

3.2.

Виробнича практика

216

 

4.

Консультації

6


5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

6


6.

Всього годин за тиждень


15


Загальний обсяг навчального часу (без. П. 4)

430