Бруківник

з підвищення кваліфікації робітників.
Професія- 7129.2 – Бруківник
Кваліфікація: 3 розряд
Загальний фонд навчального часу – 442  годин
Термін навчання – 12 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

36


1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

8

 

1.2.

Інформаційні технології

8

 

1.3.

Основи правових знань

8

 

1.4.

Правила дорожнього руху

6

 

1.5.

Резерв

6

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

102

8

2.1.

Технологія  бруківних робіт

36

4

2.2.

Матеріалознавство

22

2

2.3.

Основи електротехніки

14

 

2.4.

Будівельне креслення

12

2

2.5.

Охорона праці

18

 

3.

Професійно-практична підготовка

288


3.1.

Виробниче навчання

120

 

3.2.

Виробнича практика

168

 

4.

Консультації

10

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

6

 


Всього за тиждень

 


6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

432

8