Бруківник 5 розряд

з підвищення  кваліфікації робітників.
Професія 7129.2 – Бруківник
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу – 326   годин
Термін навчання –  9 тижнів

з/п

Навчальні предмети

Всього

З них ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

30


1.1.

Основи галузевої економіки та підприємництва

6

 

1.2.

Інформаційні технології

6

 

1.3.

Основи правових знань

8

 

1.4.

Правила дорожнього руху

4

 

1.5.

Резерв

6

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

84

6

2.1.

Технологія  бруківних робіт

30

4

2.2.

Матеріалознавство

20

2

2.3.

Основи електротехніки

12

 

2.4.

Будівельне креслення

8

 

2.5.

Охорона праці

14

 

3.

Професійно-практична підготовка

200


3.1.

Виробниче навчання

72

 

3.2.

Виробнича практика

128

 

4.

Консультації

6

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

6

 


Всього за тиждень

 


6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

320

6